Skip to content

Om Landsbylavet

Reerslev Landsbylav er en forening for beboerne i Reerslev sogn. Landsbylavets formål er at virke for beboernes fælles interesse, samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og den kultur den repræsenterer.

Det betyder at udover sociale arrangementer står Landsbylavet for forskønnelse af vores landsby, bla. ved at Reerslev Vej & Park slår græs på visse fællesarealer, der holdes blomsterkummer ved indfaldsveje og der er diverse projekter fx. ved gadekæret og den gamle skole.

Samarbejder

De 5 Landsbyer, Område Midt
De 5 Landsbyer kaldes også “Område Midt” i Kalundborg Kommunes landdistrikt og består af repræsentanter fra Hvidebæk Lokalråd, Jorløse Beboerforening, Sæby-Hallenslev Beboerforening, Buerupegnens Beboerforening og Reerslev Landsbylav. Det giver en god kontakt til Kalundborg Kommune og De 5 fordeler bl.a. landdistriktsmidler fra kommunen.
 
Støtte til landsbyens udvikling
Område Midt er repræsenteret i kommunens landdistriktudvalg, som fordeler midler til udvikling af landdistrikterne. Bl.a. gennem kommunens “Få det fikset”-pulje, som har gjort at Landsbylavet og frivillige har kunnet gøre området omkring gadekæret pænt og beplante omkring den gamle skolegård. Det er også muligt, at vi kan få gjort den gamle skolegård endnu sjovere og hyggeligere. Det kunne også være nye stier eller andet naturmæssigt i landskabet. Kom med dine ideer til udvikling på landsbylav@reerslev.net

Bliv medlem

Støt landsbyen ved at være medlem af Reerslevs beboerforening, Landsbylavet. Et husstandskontingent koster 100 kr. for et kalenderår og kan betales på

  • Reg. nr.  3515 – konto nr. 175431

Eller klik knapperne herunder for MobilePay eller NemTilmeld

Husk navn og adresse.

Arrangementer

Landsbylavet arrangerer den årlige Skt. Hans aften i Reerslev og ølsmagning fjerde fredag i januar. Derudover arrangerer Landsbylavet Fastelavn, Grundlovsfest, Høstfest og Juletræstænding sammen med Menighedsrådet og Reerslev Kulturhus.

Arbejdsdag i Reerslev

Kom og hyg med dine naboer og andre beboere fra Reerslev og omegn, når vi ordner omkring gadekæret m.m. og tilplanter plantebeholdere ved nogle af vejene.

Der vil være forfriskninger til de fremmødte og hyggeligt snak og selskab.

Vi mødes ved gadekæret d. 5. maj kl. 10.

Kommende arrangementer:

Grundlovsfest 5. juni 2024
Skt. Hans aften 23. juni 2024
Høstfest  2024
Juletræstænding  24. nov. 2024
Ølsmagning 24. januar 2025
Fastelavn 2. marts 2024

Nyt

kirke

Bestyrelsen

Formand formand@reerslev.net Reerslevvej 20A

Henrik Kaas

Formand
formand@reerslev.net
Reerslevvej 20A
Kasserer miriam@reerslev.netHestehaven 26

Miriam Lynge Arendt Bønnelykke

Kasserer
miriam@reerslev.net
Hestehaven 26
Bestyrelsesmedlem marianne.s@reerslev.netHestehaven 32

Marianne Storm

Bestyrelsesmedlem
marianne.s@reerslev.net
Hestehaven 32
Bestyrelsesmedlem kristian@reerslev.netTranemosevej 3

Kristian Karnøe Jessen

Bestyrelsesmedlem
kristian@reerslev.net
Tranemosevej 3
Bestyrelsesmedlem jesper@reerslev.net Tranemosevej 2

Jesper Boesen

Bestyrelsesmedlem
jesper@reerslev.net
Tranemosevej 2
Bestyrelsesmedlem steffan@reerslev.netRisbjergvej 1

Steffan Pedersen

Bestyrelsesmedlem
steffan@reerslev.net
Risbjergvej 1
Bestyrelsesmedlem kasper@reerslev.net Bøgebjergvej 4

Kasper Etzerodt Telling

Bestyrelsesmedlem
kasper@reerslev.net
Bøgebjergvej 4
Suppleantbent@reerslev.netTranemosevej 5

Bent Frimark

Suppleant
bent@reerslev.net
Tranemosevej 5

Landsbylavets historie

Reerslev Landsbylav blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 3. marts 2003. Forud havde der været afholdt et borgermøde, hvor vi var blevet enige om, at det var en god idé at oprette en forening for borgerne i Reerslev sogn. Ønsket var, at Landsbylavet skulle afholde sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i landsbyen. Derudover var det vigtigt, at Landsbylavet kunne være talerør overfor omgivelserne som fx kommunen.

Det var allerede ved oprettelsen vigtigt, at Landsbylavet ikke skulle optræde som konkurrent til de andre foreninger i landsbyen. Lavet skulle med andre ord tage sig af forhold, som andre ikke tog sig af. Derfor begyndte vi helt fra starten med at holde Skt. Hans og juletræstænding, hvilket ingen andre i Reerslev gjorde på det tidspunkt. I dag holder vi fastelavn, grundlovsfest, høstfest og juletræstænding sammen med Kulturhuset og Menighedsrådet. Selv afholder Landsbylavet er Skt. Hans og ølsmagning.

I bestyrelsen for Landsbylavet har vi ofte talt om, at Landsbylavet skulle være som et blomsterbed, hvor alle medlemmer og interesserede kunne plante deres frø og hvor der således kunne blomstre en masse forskellige aktiviteter, der ikke nødvendigvis skulle styres eller drives af bestyrelsen.  Det har vi haft større og mindre succes med igennem tiden. I perioder har der været mange forskellige aktiviteter. Der har fx været cykelklub, løbeaftaler, vandreture og byforskønnelsesgruppe. 

For tiden er der kun en undergruppe i gang i landsbylavet – Reerslev Vej & Park, som er en flok frivillige, der holder arealet omkring gadekæret og nogen gange går med en buskrydder ned ad Kirkestien til Møllerenden. Andre aktiviteter og idéer vil være velkommen.

Indimellem har Landsbylavet afholdt borgermøder, hvor vi på nogen af dem har diskuteret vigtige lokalpolitiske emner. På andre har vi diskuteret, hvad borgerne i landsbyen godt kunne tænke sig skulle ske. Et af de første store borgermøder handlede om at få fibernet til byen. Det lykkedes og Landsbylavet indgik i et samarbejde med SEAS-NVE (nu Fibia) og Reerslev var derfor en af de første landsbyer i landet, der fik fibernet.

Landsbylavet har i de seneste 15 år arbejdet sammen med de nærmeste landsbyer i Kalundborg Kommune. Sammen har beboerforeningerne i Sæby-Hallenslev, Buerup, Jorløse, Ubby-Jerslev og Reerslev igennem et stykke tid kaldt sig ”De 5 Landsbyer”. Her har vi samarbejdet om formøder til Landdistriktsudvalgsmøder og vi har arbejdet sammen om at lave en fælles pjece om området for at skabe større forståelse for områdets muligheder og udfordringer. F.eks. har ”De 5” arbejdet sammen om et klyngeprojekt, hvor man støttet af DGI, Realdania og Kalundborg Kommune skulle undersøge, om der var projekter eller aktiviteter, hvor landsbyerne kunne udvikles igennem et tæt samarbejde imellem landsbyerne i en klynge.

Landsbylavet har også det ene af områdets to sæder i Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune i denne valgperiode. Landsbylavet har også et vågent øje med bustrafikken igennem Reerslev. Den har i de seneste år været i skudlinjen for store besparelser. Vi har aktivt kæmpet for at undgå de værste katastrofer, hvilket vi synes, vi har haft succes med.

Landsbylavet har indkaldt til arbejdsdage med bestemte formål. Fx er det landsbylavet, der har bygget broen over Møllerenden på Kirkestien med hjælp fra mange borgere. Det tog mange weekender, men det var alligevel et både godt og hyggeligt projekt. En anden gang blev et pilekrat ved siden af Kirkestien ryddet. Det grimme hegn ved gadekære blev ryddet og endelig blev gadekæret gjort pænt med bord og bænke, samt petanquebane. Der er også plantet buske ved den gamle skolegård på en arbejdsdag. Vi vil fremover en gang imellem at invitere til arbejdsdage med bestemte formål.

Landsbylavet er stadig en aktiv forening, der samarbejder med Reerslevs øvrige foreninger og med foreninger i de nærmeste landsbyer. Der er gennemført et generationsskifte i bestyrelsen, hvor der nu er kommet nye og yngre, friske kræfter til. Vi har en fast beslutning i bestyrelsen om, at det er forbudt at sige ”…det har vi prøvet”. Det er således en forening, som er meget åben for nye idéer og veje til at styrke sammenholdet og udviklingen i Reerslev.

Reerslev Landsbylav blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 3. marts 2003. Forud havde der været afholdt et borgermøde, hvor vi var blevet enige om, at det var en god idé at oprette en forening for borgerne i Reerslev sogn. Ønsket var, at Landsbylavet skulle afholde sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i landsbyen. Derudover var det vigtigt, at Landsbylavet kunne være talerør overfor omgivelserne som fx kommunen.

Det var allerede ved oprettelsen vigtigt, at Landsbylavet ikke skulle optræde som konkurrent til de andre foreninger i landsbyen. Lavet skulle med andre ord tage sig af forhold, som andre ikke tog sig af. Derfor begyndte vi helt fra starten med at holde Skt. Hans og juletræstænding, hvilket ingen andre i Reerslev gjorde på det tidspunkt. I dag holder vi fastelavn og juletræstænding sammen med Forsamlings- og Kulturhuset og menighedsrådet. Siden er høstfest og ølsmagning kommet til.

I bestyrelsen for Landsbylavet har vi ofte talt om, at Landsbylavet skulle være som et blomsterbed, hvor alle medlemmer og interesserede kunne plante deres frø og hvor der således kunne blomstre en masse forskellige aktiviteter, der ikke nødvendigvis skulle styres eller drives af bestyrelsen.  Det har vi haft større og mindre succes med igennem tiden. I perioder har der været mange forskellige aktiviteter. Der har fx været cykelklub, løbeaftaler, vandre

ture og byforskønnelsesgruppe. For tiden er der kun en undergruppe i gang i landsbylavet – Reerslev Vej & Park, som er en flok frivillige, der holder arealet omkring gadekæret og nogen gange går med en buskrydder ned ad Kirkestien til Møllerenden. Andre aktiviteter og idéer vil være velkommen.

Indimellem har Landsbylavet afholdt borgermøder, hvor vi på nogen af dem har diskuteret vigtige lokalpolitiske emner. På andre har vi diskuteret, hvad borgerne i landsbyen godt kunne tænke sig skulle ske. Et af de første store borgermøder handlede om at få fibernet til byen. Det lykkedes og Landsbylavet indgik i et samarbejde med SEAS-NVE og Reerslev var derfor en af de første landsbyer i landet, der fik fibernet.

Landsbylavet har i de seneste 10 år arbejdet sammen med de nærmeste landsbyer i Kalundborg Kommune. Sammen har beboerforeningerne i Sæby-Hallenslev, Buerup, Jorløse, Ubby-Jerslev og Reerslev igennem et stykke tid kaldt sig ”De 5 Landsbyer”. Her har vi samarbejdet om formøder til Landdistriktsudvalgsmøder og vi har arbejdet sammen om at lave en fælles pjece om området for at skabe større forståelse for områdets muligheder og udfordringer. Senest har ”De 5” arbejdet sammen om et klyngeprojekt, hvor man støttet af DGI, Realdania og Kalundborg Kommune skulle undersøge, om der var projekter eller aktiviteter, hvor landsbyerne kunne udvikles igennem et tæt samarbejde imellem landsbyerne i en klynge.

Landsbylavet har også haft det ene af områdets to sæder i Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune i den forrige valgperiode. Landsbylavet har også et vågent øje med bustrafikken igennem Reerslev. Den har i de seneste år været i skudlinjen for store besparelser. Vi har aktivt kæmpet for at undgå de værste katastrofer, hvilket vi synes, vi har haft succes med.

Landsbylavet har indkaldt til arbejdsdage med bestemte formål. Fx er det landsbylavet, der har bygget broen over Møllerenden på Kirkestien med hjælp fra mange borgere. Det tog mange weekender, men det var alligevel et både godt og hyggeligt projekt. En anden gang blev et pilekrat ved siden af Kirkestien ryddet. Sidst ryddede vi det grimme hegn ved gadekæret, som nu fremstår idyllisk og pænt. Vi vil fremover en gang imellem at invitere til arbejdsdage med bestemte formål.

Landsbylavet er stadig en aktiv forening, der samarbejder med Reerslevs øvrige foreninger og med foreninger i de nærmeste landsbyer. Der er gennemført et generations- skifte i bestyrelsen, hvor der nu er kommet nye og yngre, friske kræfter til. Vi har en fast beslutning i bestyrelsen om, at det er forbudt at sige ”…det har vi prøvet”. Det er således en forening som er meget åben for nye idéer og veje til at styrke sammenholdet og udviklingen i Reerslev.

Flextrafik i Kalundborg

Efterhånden er vores busafgange blevet skåret langt ned og er helt væk i weekenden. Landsbylavet har kæmpet mod nedskæringerne og foreløbig er en nedlæggelse afværget, selvom vi har regionens dyreste bus, rute 490. Så det kan på nogen tidspunkter være svært at komme omkring. Løsningen er at bestille en Flextur hos Movia eller Plustur via Rejseplanen.

Vi kan ALLE bestille en flextur, altså ikke kun ældre og handicappede.
– Du kan benytte flextur alle dage fra kl. 6-23
– En flextur kan bestilles senest to timer inden, du vil hentes.

Her kan du bestille din flextur, efter du har oprettet en profil (se videoer):
– movia.flextrafik.dk
– flextrafik app’en
– telefon 70 26 27 27

Plustur er et kollektivt transporttilbud på den del af rejsen, hvor bus og tog ikke rækker. Plustur fremsøges på rejseplanen, som en del af den samlede rejse, men skal bestilles individuelt senest 2 timer før ønsket afrejse.

Se om du kan få tilbudt plustur på dine rejser ved at søge i Rejseplanen fra adresse til adresse. Hvis det er tilfældet, skal du første gang oprette dig som bruger. Du kommer videre til bestillingen af plusturen via linket i Rejseplanen.

Se Movias videoguide til hvordan en Plustur fremsøges og bestilles i Rejseplanen.

Hent folderen fra Movia
Flextur med Movia
Plustur med Rejseplanen
Kollektiv trafik i Kalundborg