Skip to content

Om Landsbylavet

Reerslev Landsbylav er en forening for beboerne i Reerslev sogn. Landsbylavets formål er at virke for beboernes fælles interesse, samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og den kultur den repræsenterer.

Det betyder at udover sociale arrangementer står Landsbylavet for forskønnelse af vores landsby, bla. ved at Reerslev Vej & Park slår græs på visse fællesarealer, der holdes blomsterkummer ved indfaldsveje og der er diverse projekter fx. ved gadekæret og den gamle skole.

Samarbejder

De 5 Landsbyer
De 5 Landsbyer kaldes også “Område Midt” af Kalundborg Kommune og består af repræsentanter fra Hvidebæk Lokalråd, Jorløse Beboerforening, Sæby-Hallenslev Beboerforening, Buerupegnens Beboerforening og Reerslev Landsbylav. Det giver en god kontakt til Kalundborg Kommune og De 5 fordeler bl.a. landdistriktsmidler fra kommunen.
 
Rundt om Tissø
– er et projekt om landsbyklynge-samarbejde, som er opstået mellem Område Midt og kommunen. Der er søgt midler til projektet hos DGI. “Rundt om Tissø” står i dag på egne ben og er et sted, hvor alle i vores lokalområder kan være med til at skabe og udvikle i vores lokalområder. Så har du/I en god idé, lysten og viljen til at udføre det, så er det muligt at bringe det til virkelighed gennem “Rundt om Tissø”.

Bliv medlem

Støt landsbyen ved at være medlem af Reerslevs beboerforening, Landsbylavet. Et husstandskontingent koster 100 kr. for et kalenderår og kan betales på

  • Konto nr. 3515 175431

Eller klik knappen herunder

Husk navn og adresse.

Vedrørende nedgravning af kabler og gadelygter

Vi skriver her kun, hvad vi ved indtil nu. Landsbylavet har intet ansvar for, hvordan kommunen, Verdo og Fibia udfører arbejdet. Vi prøver at få den bedste information fra kommunen til borgerne.

 
Opdatering juni 2021:
Nedgravning af fiberkabler startede i uge 42. Men det er kun gået langsomt siden. Som det sidste har kommunen lagt pres på Fibia, for at udskiftningen af fiber skal være færdig til Skt. Hans, så de kan komme igang med at lægge nyt fortov. Derfor har entreprenøren også valgt at få gravet alle huller ned til stikledningerne, som Fibias teknikkere skal bruge, for at det ikke skal forsinke projektet. De hele kommer til at foregå i fire etaper, hvor vi bliver adviseret om hvornår Fibia teknikkere kommer for at skifte fiber til boksene i vores huse. Først kommer Violvej og Risbjergvej, så Kongstedvej og lidt af Reerslevvej, dernæst et pænt stykke af Reerslevvej og til sidst resten af Reerslevvej og Tranemosevej. Først senere bliver der lagt kabel udenfor landsbyen. Den nærmere plan for det kendes ikke.
 
Sidst har vi fået brev fra kommunen om, at fortovene endelig bliver ordnet i uge 34. Asfalteringen skulle starte om onsdagen. Indkørslerne i den side af vejen vil være afspærret en 3 dages tid.
 
 

Arrangementer

Landsbylavet arrangerer den årlige Skt. Hans aften i Reerslev og ølsmagning i januar. Derudover arrangerer Landsbylavet Fastelavn, Grundlovsfest, Høstfest og Juletræstænding sammen med Menighedsrådet og Reerslev Forsamlings- og Kulturhus.

Høstfesten er aflyst i år.
Der er høstmarked på Baunegården 2.-3. oktober
Næste arrangement bliver juletræstænding,
som altid sidste søndag i november.

Kommende arrangementer:

Juletræstænding 2021
Ølsmagning 2022
Fastelavn 2022
Grundlovsfest 2022
Skt. Hans aften 2022
Høstfest 2022

Nyt

kirke

Bestyrelsen

Formand formand@reerslev.net Reerslevvej 20A

Henrik Kaas

Formand
formand@reerslev.net
Reerslevvej 20A
Kasserer miriam@reerslev.netHestehaven 26

Miriam Lynge Arendt Bønnelykke

Kasserer
miriam@reerslev.net
Hestehaven 26
Bestyrelsesmedlem marianne.s@reerslev.netHestehaven 32

Marianne Storm

Bestyrelsesmedlem
marianne.s@reerslev.net
Hestehaven 32
Bestyrelsesmedlem jesper@reerslev.net Tranemosevej 2

Jesper Boesen

Bestyrelsesmedlem
jesper@reerslev.net
Tranemosevej 2
Bestyrelsesmedlem marianne.h@reerslev.netRisbjergvej 4

Marianne Hasselriis

Bestyrelsesmedlem
marianne.h@reerslev.net
Risbjergvej 4
Bestyrelsesmedlem kasper@reerslev.net Bøgebjergvej 4

Kasper Etzerodt Telling

Bestyrelsesmedlem
kasper@reerslev.net
Bøgebjergvej 4
Bestyrelsesmedlem jettemadsen@reerslev.net Risbjergvej 18

Jette Madsen

Bestyrelsesmedlem
jettemadsen@reerslev.net
Risbjergvej 18

Landsbylavets historie

Reerslev Landsbylav blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 3. marts 2003. Forud havde der været afholdt et borgermøde, hvor vi var blevet enige om, at det var en god idé at oprette en forening for borgerne i Reerslev sogn. Ønsket var, at Landsbylavet skulle afholde sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i landsbyen. Derudover var det vigtigt, at Landsbylavet kunne være talerør overfor omgivelserne som fx kommunen.

Det var allerede ved oprettelsen vigtigt, at Landsbylavet ikke skulle optræde som konkurrent til de andre foreninger i landsbyen. Lavet skulle med andre ord tage sig af forhold, som andre ikke tog sig af. Derfor begyndte vi helt fra starten med at holde Skt. Hans og juletræstænding, hvilket ingen andre i Reerslev gjorde på det tidspunkt. I dag holder vi fastelavn og juletræstænding sammen med Forsamlings- og Kulturhuset og menighedsrådet. Siden er høstfest og ølsmagning kommet til.

I bestyrelsen for Landsbylavet har vi ofte talt om, at Landsbylavet skulle være som et blomsterbed, hvor alle medlemmer og interesserede kunne plante deres frø og hvor der således kunne blomstre en masse forskellige aktiviteter, der ikke nødvendigvis skulle styres eller drives af bestyrelsen.  Det har vi haft større og mindre succes med igennem tiden. I perioder har der været mange forskellige aktiviteter. Der har fx været cykelklub, løbeaftaler, vandreture og byforskønnelsesgruppe. 

For tiden er der kun en undergruppe i gang i landsbylavet – Reerslev Vej & Park, som er en flok frivillige, der holder arealet omkring gadekæret og nogen gange går med en buskrydder ned ad Kirkestien til Møllerenden. Andre aktiviteter og idéer vil være velkommen.

Indimellem har Landsbylavet afholdt borgermøder, hvor vi på nogen af dem har diskuteret vigtige lokalpolitiske emner. På andre har vi diskuteret, hvad borgerne i landsbyen godt kunne tænke sig skulle ske. Et af de første store borgermøder handlede om at få fibernet til byen. Det lykkedes og Landsbylavet indgik i et samarbejde med SEAS-NVE og Reerslev var derfor en af de første landsbyer i landet, der fik fibernet.

Landsbylavet har i de seneste 10 år arbejdet sammen med de nærmeste landsbyer i Kalundborg Kommune. Sammen har beboerforeningerne i Sæby-Hallenslev, Buerup, Jorløse, Ubby-Jerslev og Reerslev igennem et stykke tid kaldt sig ”De 5 Landsbyer”. Her har vi samarbejdet om formøder til Landdistriktsudvalgsmøder og vi har arbejdet sammen om at lave en fælles pjece om området for at skabe større forståelse for områdets muligheder og udfordringer. Senest har ”De 5” arbejdet sammen om et klyngeprojekt, hvor man støttet af DGI, Realdania og Kalundborg Kommune skulle undersøge, om der var projekter eller aktiviteter, hvor landsbyerne kunne udvikles igennem et tæt samarbejde imellem landsbyerne i en klynge.

Landsbylavet har også haft det ene af områdets to sæder i Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune i den forrige valgperiode. Landsbylavet har også et vågent øje med bustrafikken igennem Reerslev. Den har i de seneste år været i skudlinjen for store besparelser. Vi har aktivt kæmpet for at undgå de værste katastrofer, hvilket vi synes, vi har haft succes med.

Landsbylavet har indkaldt til arbejdsdage med bestemte formål. Fx er det landsbylavet, der har bygget broen over Møllerenden på Kirkestien med hjælp fra mange borgere. Det tog mange weekender, men det var alligevel et både godt og hyggeligt projekt. En anden gang blev et pilekrat ved siden af Kirkestien ryddet. Sidst ryddede vi det grimme hegn ved gadekæret, som nu fremstår idyllisk og pænt. Vi vil fremover en gang imellem at invitere til arbejdsdage med bestemte formål.

Landsbylavet er stadig en aktiv forening, der samarbejder med Reerslevs øvrige foreninger og med foreninger i de nærmeste landsbyer. Der er gennemført et generations- skifte i bestyrelsen, hvor der nu er kommet nye og yngre, friske kræfter til. Vi har en fast beslutning i bestyrelsen om, at det er forbudt at sige ”…det har vi prøvet”. Det er således en forening som er meget åben for nye idéer og veje til at styrke sammenholdet og udviklingen i Reerslev.

Reerslev Landsbylav blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 3. marts 2003. Forud havde der været afholdt et borgermøde, hvor vi var blevet enige om, at det var en god idé at oprette en forening for borgerne i Reerslev sogn. Ønsket var, at Landsbylavet skulle afholde sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i landsbyen. Derudover var det vigtigt, at Landsbylavet kunne være talerør overfor omgivelserne som fx kommunen.

Det var allerede ved oprettelsen vigtigt, at Landsbylavet ikke skulle optræde som konkurrent til de andre foreninger i landsbyen. Lavet skulle med andre ord tage sig af forhold, som andre ikke tog sig af. Derfor begyndte vi helt fra starten med at holde Skt. Hans og juletræstænding, hvilket ingen andre i Reerslev gjorde på det tidspunkt. I dag holder vi fastelavn og juletræstænding sammen med Forsamlings- og Kulturhuset og menighedsrådet. Siden er høstfest og ølsmagning kommet til.

I bestyrelsen for Landsbylavet har vi ofte talt om, at Landsbylavet skulle være som et blomsterbed, hvor alle medlemmer og interesserede kunne plante deres frø og hvor der således kunne blomstre en masse forskellige aktiviteter, der ikke nødvendigvis skulle styres eller drives af bestyrelsen.  Det har vi haft større og mindre succes med igennem tiden. I perioder har der været mange forskellige aktiviteter. Der har fx været cykelklub, løbeaftaler, vandre

ture og byforskønnelsesgruppe. For tiden er der kun en undergruppe i gang i landsbylavet – Reerslev Vej & Park, som er en flok frivillige, der holder arealet omkring gadekæret og nogen gange går med en buskrydder ned ad Kirkestien til Møllerenden. Andre aktiviteter og idéer vil være velkommen.

Indimellem har Landsbylavet afholdt borgermøder, hvor vi på nogen af dem har diskuteret vigtige lokalpolitiske emner. På andre har vi diskuteret, hvad borgerne i landsbyen godt kunne tænke sig skulle ske. Et af de første store borgermøder handlede om at få fibernet til byen. Det lykkedes og Landsbylavet indgik i et samarbejde med SEAS-NVE og Reerslev var derfor en af de første landsbyer i landet, der fik fibernet.

Landsbylavet har i de seneste 10 år arbejdet sammen med de nærmeste landsbyer i Kalundborg Kommune. Sammen har beboerforeningerne i Sæby-Hallenslev, Buerup, Jorløse, Ubby-Jerslev og Reerslev igennem et stykke tid kaldt sig ”De 5 Landsbyer”. Her har vi samarbejdet om formøder til Landdistriktsudvalgsmøder og vi har arbejdet sammen om at lave en fælles pjece om området for at skabe større forståelse for områdets muligheder og udfordringer. Senest har ”De 5” arbejdet sammen om et klyngeprojekt, hvor man støttet af DGI, Realdania og Kalundborg Kommune skulle undersøge, om der var projekter eller aktiviteter, hvor landsbyerne kunne udvikles igennem et tæt samarbejde imellem landsbyerne i en klynge.

Landsbylavet har også haft det ene af områdets to sæder i Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune i den forrige valgperiode. Landsbylavet har også et vågent øje med bustrafikken igennem Reerslev. Den har i de seneste år været i skudlinjen for store besparelser. Vi har aktivt kæmpet for at undgå de værste katastrofer, hvilket vi synes, vi har haft succes med.

Landsbylavet har indkaldt til arbejdsdage med bestemte formål. Fx er det landsbylavet, der har bygget broen over Møllerenden på Kirkestien med hjælp fra mange borgere. Det tog mange weekender, men det var alligevel et både godt og hyggeligt projekt. En anden gang blev et pilekrat ved siden af Kirkestien ryddet. Sidst ryddede vi det grimme hegn ved gadekæret, som nu fremstår idyllisk og pænt. Vi vil fremover en gang imellem at invitere til arbejdsdage med bestemte formål.

Landsbylavet er stadig en aktiv forening, der samarbejder med Reerslevs øvrige foreninger og med foreninger i de nærmeste landsbyer. Der er gennemført et generations- skifte i bestyrelsen, hvor der nu er kommet nye og yngre, friske kræfter til. Vi har en fast beslutning i bestyrelsen om, at det er forbudt at sige ”…det har vi prøvet”. Det er således en forening som er meget åben for nye idéer og veje til at styrke sammenholdet og udviklingen i Reerslev.

Flextrafik i Kalundborg

Efterhånden er vores busafgange blevet skåret langt ned og er helt væk i weekenden. Landsbylavet har kæmpet mod nedskæringerne og foreløbig er en nedlæggelse afværget, selvom vi har regionens dyreste bus, rute 490. Så det kan på nogen tidspunkter være svært at komme omkring. Løsningen er at bestille en Flextur hos Movia.

Vi kan ALLE bestille en flextur, altså ikke kun ældre og handicappede.

  • Du kan benytte flextur alle dage fra kl. 6-23
  • En flextur kan bestilles senest to timer inden, du vil hentes.

Her kan du bestille din flextur, efter du har oprettet en profil (se videoer):

Hent folderen fra Movia
Flextur med Movia
Kollektiv trafik i Kalundborg